Events Team

KUK Events Team

Yogesh Huligowda

Praveen Katta

Deepa GS

Rashmi Praveen

Chetana Nanjund

Kishore Kandikere

Megha Bikkannavar

Seema Ankadavar

Roopa

Shwetha Murthy

Kiran Shigli

Somanath Malagan

Santhosh Patil

Shrinagesh Kodacha

Gowardhan Joshi

Amulya