KUK Local Chapters KUK News & Events

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ – ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿರಿಮೆ , ಗರಿಮೆ

ಕನ್ನಡಿಗರುಯುಕೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಂದ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿರಿಮೆ , ಗರಿಮೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ‘ಅಮೃತವಾಣಿ ‘ ಇಂತಹ ಕನ್ನಡ ನಾಡು- ನುಡಿ ಉದಯವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ ‘ನವೆಂಬರ್ ೧’. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಎಚ್ಛೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ನಾಡು-ನುಡಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ , ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ […]