EC Members

KUK Executive Committee


KUK Extended Executive Committee

 • Girish

  Mr Girish Prasad

 • Mr Venu

  Mr Venu Bharadwaj

 • Mr Basavaraj Devashetty

  Mr Basavaraj Devashetty

 • Mr Ambrish

  Mr Ambrish Bangalore

 • Ravi_B

  Mr Ravi Bikkannavar

  Ipswich