Kannada Kali Team

KUK Kannada Kali Team

Mrs Shraddha Karthik
Kannada Kali Lead
Mrs Anitha Ambrish
Slough
Mrs Reena Mareguddi
Harrow
Mrs Smitha Patil
Harrow
Mrs Deepa Gowda
Birmingham
Rajesh K
Kannada Kali 
Mrs Deepa Shyam
Basingstoke
Mrs Devi Rajesh
Harrow
Mrs Shilpa Nagaraja
Birmingham
Mrs Sahana Srikanth
Birmingham
Dr Saritha Arun
Basingstoke
Mrs Menaka Yogesh
Harrow
Mrs Sheetal Sanjay
Milton Keynes
Mrs Chetana Ganji
Birmingham
Mrs Shanta Reddy
Birmingham
Amabarish
Slough
Mrs Sujatha Ram
Harrow
Mrs Divya Rao
Milton Keynes
Mrs Savitha Heggere
Birmingham